Ondanks dat wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten voor, tijdens en na het uitvoeren van een behandeling kan het voorkomen dat u niet tevreden bent . Neemt u dan bij voorkeur eerst  contact op met de behandelend arts, waarna een persoonlijk gesprek zal volgen om tot een oplossing te komen.

Indien dit voor u toch geen bevredigend resultaat oplevert kunt u zich wenden tot de klachten commissie van DOKH, een onafhankelijke instantie, die hoogwaardige kwaliteit in de gezondheidszorg nastreeft. Tel DOKH: 072 5279100

www.dokh.nl

Ondanks dat wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten voor, tijdens en na het uitvoeren van een behandeling kan het voorkomen dat u niet tevreden bent . Neemt u dan bij voorkeur eerst  contact op met de behandelend arts, waarna een persoonlijk gesprek zal volgen om tot een oplossing te komen.

Indien dit voor u toch geen bevredigend resultaat oplevert kunt u zich wenden tot de klachten commissie van DOKH, een onafhankelijke instantie, die hoogwaardige kwaliteit in de gezondheidszorg nastreeft. Tel DOKH: 072 5279100

www.dokh.nl

Menu