Cosmetisch arts Paul Wijffels
‘Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een goede arts.’

Deze slogan adviseert minister Schippers van VWS voortaan te vermelden, bij iedere vorm van reclame op het gebied van cosmetische geneeskunde.
Moet niet iedere ingreep, op welk gebied dan ook, beginnen bij een goede arts? Uiteraard, maar waarom dan toch dit advies van onze minister.
 
Iedere arts is bevoegd om medische ingrepen te verrichten, ook op cosmetisch gebied. De bekwaamheid dient echter te worden aangetoond middels opleiding , ervaring en nascholing. Medisch specialisten mogen op hun vakgebied als bevoegd en bekwaam worden verondersteld, maar de cosmetische geneeskunde is een nieuw vakgebied, waar inmiddels veel artsen van verschillende disciplines in werkzaam zijn. En daar zit het probleem, omdat daar ook niet bekwame artsen tussen zitten. Naast je eigen vakgebied een beetje bijklussen werkt niet, want dan wordt er geen expertise opgebouwd. De Nederlandse Vereniging van Cosmetische Geneeskunde ( NVCG) , biedt een 2 jarige full time opleiding aan tot gecertificeerd cosmetisch arts. De aanvraag voor het verkrijgen van een officiële status van medisch specialist cosmetische geneeskunde (profielregistratie) is, mede gesteund door het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg , ingediend bij de KNMG en wordt momenteel zorgvuldig getoetst. Gecertificeerde artsen van de NVCG zijn bevoegd en bekwaam en voldoen aan de eisen van kwaliteit, ervaring en nascholing, conform de eisen van deze wetenschappelijke vereniging. Daar begint dus de keuze voor een goede cosmetisch arts , die ook de juiste indicatie kan stellen voor eventuele doorverwijzing naar de schoonheidspecialiste, huidtherapeute, dermatoloog of plastisch chirurg. Met een goede samenwerking verkrijg is immers het beste resultaat.
 
Welke grenzen mag je stellen aan medisch cosmetische behandelingen?
In Nederland is er een leeftijdsgrens van 18 jaar, maar naast een minimum leeftijd dient getoetst te worden of de behandeling ethisch en esthetisch verantwoord is. De risico’s op complicaties dienen bekend en acceptabel te zijn en het esthetisch resultaat zou in feite een gezondheidskundig doel moeten beogen. Artsen hebben uiteraard een zorgplicht , maar moeten ook een ingreep kunnen weigeren. Uiteindelijk is er echter altijd wel een arts te vinden, die uitgaat van het motto “u vraagt en wij draaien” , waardoor het vakgebied van de cosmetische geneeskunde in een verkeerd daglicht kan komen te staan. Artsen die middels het injecteren van een filler een penisverdikking of GQspot vergroting aanbieden, nemen onnodige risico ‘s en overschrijden waarschijnlijk de grens van ethiek en esthetiek. Hoe strak wil je het gezicht hebben en hoe vol moeten de lipjes zijn? Dat bepaalt uiteindelijk iedereen zelf , maar ook hier heeft de arts een adviserende taak en zijn er grenzen aan de uitvoering te stellen. Gelukkig zijn het niet de uitzonderingen die het beeld bepalen, hoewel de media daar wel een negatieve rol in kunnen spelen. Hollanders zijn nuchter en het uitgangspunt is altijd dat juist een natuurlijke uitstraling wordt verlangd. En aan die wens kan een goede cosmetisch arts voldoen!

Artikel Paul Wijffels

‘Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken’

 

Cosmetisch arts Paul Wijffels
‘Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een goede arts.’

Deze slogan adviseert minister Schippers van VWS voortaan te vermelden, bij iedere vorm van reclame op het gebied van cosmetische geneeskunde.
Moet niet iedere ingreep, op welk gebied dan ook, beginnen bij een goede arts? Uiteraard, maar waarom dan toch dit advies van onze minister.
 
Iedere arts is bevoegd om medische ingrepen te verrichten, ook op cosmetisch gebied. De bekwaamheid dient echter te worden aangetoond middels opleiding , ervaring en nascholing. Medisch specialisten mogen op hun vakgebied als bevoegd en bekwaam worden verondersteld, maar de cosmetische geneeskunde is een nieuw vakgebied, waar inmiddels veel artsen van verschillende disciplines in werkzaam zijn. En daar zit het probleem, omdat daar ook niet bekwame artsen tussen zitten. Naast je eigen vakgebied een beetje bijklussen werkt niet, want dan wordt er geen expertise opgebouwd. De Nederlandse Vereniging van Cosmetische Geneeskunde ( NVCG) , biedt een 2 jarige full time opleiding aan tot gecertificeerd cosmetisch arts. De aanvraag voor het verkrijgen van een officiële status van medisch specialist cosmetische geneeskunde (profielregistratie) is, mede gesteund door het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg , ingediend bij de KNMG en wordt momenteel zorgvuldig getoetst. Gecertificeerde artsen van de NVCG zijn bevoegd en bekwaam en voldoen aan de eisen van kwaliteit, ervaring en nascholing, conform de eisen van deze wetenschappelijke vereniging. Daar begint dus de keuze voor een goede cosmetisch arts , die ook de juiste indicatie kan stellen voor eventuele doorverwijzing naar de schoonheidspecialiste, huidtherapeute, dermatoloog of plastisch chirurg. Met een goede samenwerking verkrijg is immers het beste resultaat.
 
Welke grenzen mag je stellen aan medisch cosmetische behandelingen?
In Nederland is er een leeftijdsgrens van 18 jaar, maar naast een minimum leeftijd dient getoetst te worden of de behandeling ethisch en esthetisch verantwoord is. De risico’s op complicaties dienen bekend en acceptabel te zijn en het esthetisch resultaat zou in feite een gezondheidskundig doel moeten beogen. Artsen hebben uiteraard een zorgplicht , maar moeten ook een ingreep kunnen weigeren. Uiteindelijk is er echter altijd wel een arts te vinden, die uitgaat van het motto “u vraagt en wij draaien” , waardoor het vakgebied van de cosmetische geneeskunde in een verkeerd daglicht kan komen te staan. Artsen die middels het injecteren van een filler een penisverdikking of GQspot vergroting aanbieden, nemen onnodige risico ‘s en overschrijden waarschijnlijk de grens van ethiek en esthetiek. Hoe strak wil je het gezicht hebben en hoe vol moeten de lipjes zijn? Dat bepaalt uiteindelijk iedereen zelf , maar ook hier heeft de arts een adviserende taak en zijn er grenzen aan de uitvoering te stellen. Gelukkig zijn het niet de uitzonderingen die het beeld bepalen, hoewel de media daar wel een negatieve rol in kunnen spelen. Hollanders zijn nuchter en het uitgangspunt is altijd dat juist een natuurlijke uitstraling wordt verlangd. En aan die wens kan een goede cosmetisch arts voldoen!

Artikel Paul Wijffels

‘Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken’

 

Menu